Aleksandra Wesołowska dr hab. n. o zdr. Pracownik naukowy WUM, Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego

Pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia na rzecz Banku Mleka Kobiecego, prezes powstałej w 2010 r. Fundacji Bank Mleka Kobiecego.