Anna Szuster profesor

kierownik Katedry Psychologii Społecznej, Osobowości i Procesów Emocjonalnych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady z psychologii społecznej, i psychologicznych aspektów altruizmu. Od lat osiemdziesiątych realizuje badania nad uwarunkowaniami ludzkiego altruizmu i przyjmowaniem perspektywy innych. Ich rezultaty stały min. przedmiotem „Rozmów o rozwoju osobowym” (2014) prowadzonych na łamach książki z prof. Marią Jarymowicz. Ostatnie badania koncentrują się wokół wpływu sieci na ludzkie ustosunkowania. Grant NBCiR finansował interdyscyplinarny projekt dotyczący programu ograniczającego cyberprzemoc rówieśniczą. Autorka i recenzentka artykułów publikowanych w czasopismach międzynarodowych.