Magdalena Grabowska prof. Socjolożka, absolwentka wydziału Women`s & Gender Studies na Rutgers University

socjolożka, absolwentka wydziału Women’s & Gender Studies na Rutgers University, profesorka w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W latach 2010–2014 stypendystka European Commission, Marie Curie International Reintegration Fellow na Uniwersytecie Warszawskim. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER. Bada historię ruchów kobiecych i emancypacyjnych w Europie Wschodniej. Zajmuje się również prowadzeniem badań społecznych poświęconych przemocy wobec kobiet, prawom reprodukcyjnym oraz równości kobiet w polityce.