Matylda Czosnykowska-Łukacka dr n. med.

Zajmuje się badaniami nad składem mleka kobiecego, wpływem czynników, które warunkują ten skład oraz klinicznym aspektem żywienia wcześniaków mlekiem kobiecym. Naukowo pracuje w Katedrze i Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.